logo

#HPQ | Giá cổ phiếu HP

#HPQ
Hewlett-Packard Company
Bán
35.59
Mua
35.57
Mở
34.96(+1.71%)
Phạm vi của ngày
34.80-35.57
24 giờ
+1.15(+3.23%)
7 ngày
+1.06(+2.98%)
30 ngày
+3.02(+8.49%)
52 tuần
13.38-35.57
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark