logo

#IBM | Giá cổ phiếu International Business Machines Corporation

#IBM
IBM Corporation
Bán
145.24
Mua
145.21
Mở
148.40(-2.20%)
Phạm vi của ngày
144.55-146.10
24 giờ
-0.01(-0.01%)
7 ngày
+1.54(+1.06%)
30 ngày
+10.76(+7.41%)
52 tuần
105.89-148.50
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark