logo

#INDU | Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones của Giá cổ phiếu

#INDU
Dow Jones Industrial Average
Bán
34778.2
Mua
34766.7
Mở
34786.1(-0.06%)
Phạm vi của ngày
34454.4-34807.4
24 giờ
+13.5(+0.04%)
7 ngày
+914.0(+2.63%)
30 ngày
+1201.9(+3.46%)
52 tuần
22797.7-261939.0
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark