logo

#INTC | Giá cổ phiếu Intel Corporation

#INTC
Intel Corporation
Bán
57.71
Mua
57.69
Mở
57.10(+1.02%)
Phạm vi của ngày
57.23-58.00
24 giờ
+1.11(+1.92%)
7 ngày
+0.12(+0.21%)
30 ngày
-8.42(-14.60%)
52 tuần
43.60-68.47
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark