logo

#IP | Giá cổ phiếu International Paper Company

#IP
International Paper Company
Bán
61.65
Mua
61.63
Mở
61.76(-0.21%)
Phạm vi của ngày
60.85-61.75
24 giờ
+0.75(+1.22%)
7 ngày
+3.86(+6.26%)
30 ngày
+6.37(+10.34%)
52 tuần
29.74-61.77
Mua
33%
Bán
67%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark