logo

#JNJ | Giá cổ phiếu Johnson & Johnson

#JNJ
Johnson & Johnson
Bán
170.97
Mua
170.94
Mở
170.36(+0.34%)
Phạm vi của ngày
170.29-171.87
24 giờ
+0.46(+0.27%)
7 ngày
+1.25(+0.73%)
30 ngày
+8.99(+5.26%)
52 tuần
134.81-173.56
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark