logo

#KHC | Giá cổ phiếu The Kraft Heinz

#KHC
The Kraft Heinz Company
Bán
43.50
Mua
43.47
Mở
43.12(+0.81%)
Phạm vi của ngày
42.78-43.58
24 giờ
+0.77(+1.77%)
7 ngày
+2.16(+4.97%)
30 ngày
+2.87(+6.60%)
52 tuần
28.10-43.58
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark