logo

#KO | Giá cổ phiếu The Coca-Cola

#KO
Coca-Cola Company
Bán
54.51
Mua
54.49
Mở
54.49(0.00%)
Phạm vi của ngày
54.15-54.75
24 giờ
+0.40(+0.73%)
7 ngày
+0.26(+0.48%)
30 ngày
+1.28(+2.35%)
52 tuần
43.20-54.85
Mua
25%
Bán
75%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark