logo

#MCD | Giá cổ phiếu McDonald

#MCD
McDonald’s Corporation
Bán
231.87
Mua
231.85
Mở
231.85(0.00%)
Phạm vi của ngày
230.20-232.06
24 giờ
-0.48(-0.21%)
7 ngày
-3.21(-1.38%)
30 ngày
-0.10(-0.04%)
52 tuần
178.87-238.15
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark