logo

#MDLZ | Giá cổ phiếu Mondelez International

#MDLZ
Mondelez International, Inc
Bán
61.87
Mua
61.85
Mở
61.73(+0.19%)
Phạm vi của ngày
61.54-62.24
24 giờ
+0.78(+1.26%)
7 ngày
+1.01(+1.63%)
30 ngày
+2.91(+4.70%)
52 tuần
48.77-62.24
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark