logo

#MMM | Giá cổ phiếu 3M

#MMM
3M Company
Bán
203.93
Mua
203.90
Mở
204.63(-0.36%)
Phạm vi của ngày
203.64-205.30
24 giờ
-0.67(-0.33%)
7 ngày
-0.63(-0.31%)
30 ngày
+7.07(+3.47%)
52 tuần
146.47-208.92
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark