logo

#MON | Giá cổ phiếu Montero Mining and Exploration

#MON
Monsanto Company
Bán
9.78
Mua
9.68
Mở
9.67(+0.10%)
Phạm vi của ngày
9.65-9.68
24 giờ
+0.03(+0.31%)
7 ngày
+0.02(+0.21%)
30 ngày
-0.06(-0.62%)
52 tuần
3.85-127.90
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark