logo

#MRK | Giá cổ phiếu Merck & Co.

#MRK
Merck & Co Inc
Bán
78.46
Mua
78.43
Mở
77.83(+0.77%)
Phạm vi của ngày
77.87-78.64
24 giờ
+1.00(+1.28%)
7 ngày
+4.93(+6.29%)
30 ngày
+2.35(+3.00%)
52 tuần
71.70-87.65
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark