logo

#MRVL | Giá cổ phiếu Marvell Technology Group

#MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Bán
42.59
Mua
42.56
Mở
43.33(-1.81%)
Phạm vi của ngày
42.30-43.28
24 giờ
-1.16(-2.73%)
7 ngày
-2.73(-6.41%)
30 ngày
-4.92(-11.56%)
52 tuần
29.24-55.67
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark