logo

#MS | Giá cổ phiếu Morgan Stanley

#MS
Morgan Stanley
Bán
95.96
Mua
95.92
Mở
95.94(-0.02%)
Phạm vi của ngày
95.51-97.18
24 giờ
-0.03(-0.03%)
7 ngày
+1.51(+1.57%)
30 ngày
+4.67(+4.87%)
52 tuần
45.84-97.18
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark