logo

#MSFT | Giá cổ phiếu Microsoft Corporation

#MSFT
Microsoft Corporation
Bán
244.48
Mua
244.46
Mở
248.18(-1.52%)
Phạm vi của ngày
244.02-246.48
24 giờ
-4.53(-1.85%)
7 ngày
-6.71(-2.74%)
30 ngày
-15.89(-6.50%)
52 tuần
176.58-263.17
Mua
71%
Bán
29%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark