logo

#MU | Giá cổ phiếu Micron Technology

#MU
Micron Technology, Inc.
Bán
79.55
Mua
79.52
Mở
79.74(-0.28%)
Phạm vi của ngày
77.71-80.16
24 giờ
-0.60(-0.75%)
7 ngày
-5.22(-6.56%)
30 ngày
-10.14(-12.75%)
52 tuần
42.23-96.95
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark