logo

#NFLX | Giá cổ phiếu Netflix

#NFLX
Netflix, Inc.
Bán
485.43
Mua
485.23
Mở
493.37(-1.68%)
Phạm vi của ngày
482.58-492.41
24 giờ
-7.41(-1.53%)
7 ngày
-16.99(-3.50%)
30 ngày
-64.76(-13.35%)
52 tuần
397.72-593.03
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark