logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#NG
Natural Gas, Current Month
Bán
2.956
Mua
2.956
Mở
2.930(+0.88%)
Phạm vi của ngày
2.906-2.988
24 giờ
+0.008(+0.27%)
7 ngày
+0.052(+1.76%)
30 ngày
+0.493(+16.68%)
52 tuần
1.300-3.394
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark