logo

#NKE | Giá cổ phiếu NIKE

#NKE
Nike Inc.
Bán
137.86
Mua
137.81
Mở
134.78(+2.20%)
Phạm vi của ngày
134.69-139.36
24 giờ
+5.15(+3.74%)
7 ngày
+5.46(+3.96%)
30 ngày
+0.19(+0.14%)
52 tuần
84.08-147.89
Mua
89%
Bán
11%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark