logo

#NOK | Giá cổ phiếu Nokia Corporation

#NOK
Nokia Corporation
Bán
4.91
Mua
4.89
Mở
4.88(+0.20%)
Phạm vi của ngày
4.85-4.92
24 giờ
+0.02(+0.41%)
7 ngày
-0.22(-4.50%)
30 ngày
+0.70(+14.31%)
52 tuần
3.20-7.82
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark