logo

#NTDOY | Giá cổ phiếu Nintendo

#NTDOY
Nintendo Co. Ltd.
Bán
69.03
Mua
68.97
Mở
69.74(-1.12%)
Phạm vi của ngày
68.72-70.00
24 giờ
-3.25(-4.71%)
7 ngày
-2.16(-3.13%)
30 ngày
-3.60(-5.22%)
52 tuần
50.40-82.52
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark