logo

#ORAN | Giá cổ phiếu Orange S.A.

#ORAN
Orange
Bán
13.01
Mua
12.99
Mở
12.91(+0.62%)
Phạm vi của ngày
12.98-13.07
24 giờ
+0.08(+0.62%)
7 ngày
+0.22(+1.69%)
30 ngày
+0.41(+3.16%)
52 tuần
10.14-13.07
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark