logo

#ORCL | Giá cổ phiếu Oracle Corporation

#ORCL
Oracle Corporation
Bán
80.45
Mua
80.42
Mở
79.73(+0.86%)
Phạm vi của ngày
78.61-80.53
24 giờ
+1.33(+1.65%)
7 ngày
+4.85(+6.03%)
30 ngày
+6.74(+8.38%)
52 tuần
50.86-80.53
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark