logo

#PEP | Giá cổ phiếu PepsiCo

#PEP
PepsiCo Inc.
Bán
145.62
Mua
145.57
Mở
144.98(+0.41%)
Phạm vi của ngày
144.55-146.00
24 giờ
+0.04(+0.03%)
7 ngày
+1.90(+1.31%)
30 ngày
+2.05(+1.41%)
52 tuần
126.51-148.75
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark