logo

#PFE | Giá cổ phiếu Pfizer

#PFE
Pfizer Inc
Bán
39.59
Mua
39.57
Mở
39.16(+1.04%)
Phạm vi của ngày
39.07-39.84
24 giờ
+1.11(+2.81%)
7 ngày
+1.05(+2.65%)
30 ngày
+3.57(+9.02%)
52 tuần
31.60-43.02
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark