logo

#PG | Giá cổ phiếu The Procter & Gamble

#PG
Procter & Gamble Company
Bán
138.34
Mua
138.32
Mở
138.08(+0.17%)
Phạm vi của ngày
137.76-139.05
24 giờ
+0.18(+0.13%)
7 ngày
+2.56(+1.85%)
30 ngày
+2.36(+1.71%)
52 tuần
111.80-146.80
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark