logo

Cổng giao dịch ngoại hối

#PLF
Platinum, Current Month
Bán
1257.5
Mua
1257.5
Mở
1254.5(+0.24%)
Phạm vi của ngày
1241.0-1271.5
24 giờ
+37.5(+2.98%)
7 ngày
+50.0(+3.98%)
30 ngày
+11.5(+0.91%)
52 tuần
767.5-1347.5
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark