logo

#QCOM | Giá cổ phiếu QUALCOMM IncorpoRated

#QCOM
Qualcomm Incorporated
Bán
128.91
Mua
128.86
Mở
129.03(-0.13%)
Phạm vi của ngày
127.68-129.52
24 giờ
-0.17(-0.13%)
7 ngày
-7.53(-5.84%)
30 ngày
-7.54(-5.85%)
52 tuần
76.14-167.88
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark