logo

#QQQ | Giá cổ phiếu Invesco QQQ Trust

#QQQ
CFD Nasdaq-100 Index Tracking Stock
Bán
334.23
Mua
334.18
Mở
331.28(+0.87%)
Phạm vi của ngày
333.04-336.63
24 giờ
+5.50(+1.65%)
7 ngày
-3.38(-1.01%)
30 ngày
+3.27(+0.98%)
52 tuần
215.96-342.77
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark