logo

#SBUX | Giá cổ phiếu Starbucks Corporation

#SBUX
Starbucks Corporation
Bán
110.46
Mua
110.36
Mở
111.17(-0.73%)
Phạm vi của ngày
109.78-111.16
24 giờ
-1.05(-0.95%)
7 ngày
-4.02(-3.64%)
30 ngày
-7.85(-7.11%)
52 tuần
71.02-118.93
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark