logo

#SNE | Giá cổ phiếu Sony Corporation

#SNE
Sony Corporation
Bán
93.77
Mua
93.75
Mở
94.05(-0.32%)
Phạm vi của ngày
93.43-94.19
24 giờ
-0.40(-0.43%)
7 ngày
-5.32(-5.67%)
30 ngày
-16.93(-18.06%)
52 tuần
61.99-118.19
Mua
40%
Bán
60%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark