logo

#T | Giá cổ phiếu AT&T

#T
AT&T Inc
Bán
32.68
Mua
32.66
Mở
32.23(+1.32%)
Phạm vi của ngày
32.65-33.84
24 giờ
+0.37(+1.13%)
7 ngày
+0.36(+1.10%)
30 ngày
+2.78(+8.51%)
52 tuần
26.39-33.84
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark