logo

#TEVA | Giá cổ phiếu Teva Pharmaceutical Industries Limited

#TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Bán
10.42
Mua
10.37
Mở
10.27(+0.96%)
Phạm vi của ngày
10.20-10.43
24 giờ
+0.08(+0.77%)
7 ngày
-0.13(-1.25%)
30 ngày
-1.07(-10.32%)
52 tuần
8.42-13.27
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark