logo

#TRI | Giá cổ phiếu Thomson Reuters Corporation

#TRI
Thomson Reuters Corporation
Bán
97.25
Mua
97.22
Mở
95.78(+1.48%)
Phạm vi của ngày
95.85-97.34
24 giờ
+1.20(+1.23%)
7 ngày
+4.62(+4.75%)
30 ngày
+7.14(+7.34%)
52 tuần
64.45-98.37
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark