logo

#TRV | Giá cổ phiếu The Travelers Companies

#TRV
The Travelers Companies, Inc.
Bán
160.31
Mua
160.28
Mở
158.89(+0.87%)
Phạm vi của ngày
158.87-160.38
24 giờ
+1.39(+0.87%)
7 ngày
-0.89(-0.56%)
30 ngày
+5.76(+3.59%)
52 tuần
100.13-162.69
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark