logo

#TSLA | Giá cổ phiếu Tesla

#TSLA
Tesla Motors, Inc.
Bán
672.67
Mua
672.17
Mở
663.23(+1.33%)
Phạm vi của ngày
659.97-689.75
24 giờ
-8.01(-1.19%)
7 ngày
+5.76(+0.86%)
30 ngày
-16.62(-2.47%)
52 tuần
329.75-2317.73
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark