logo

#TWTR | Giá cổ phiếu Twitter

#TWTR
Twitter, Inc.
Bán
53.82
Mua
53.77
Mở
53.74(+0.06%)
Phạm vi của ngày
53.35-54.89
24 giờ
+0.48(+0.89%)
7 ngày
-2.47(-4.59%)
30 ngày
-13.19(-24.53%)
52 tuần
27.10-80.65
Mua
50%
Bán
50%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark