logo

#UL | Giá cổ phiếu Unilever PLC

#UL
Unilever Plc
Bán
59.75
Mua
59.73
Mở
59.66(+0.12%)
Phạm vi của ngày
59.53-59.92
24 giờ
+0.73(+1.22%)
7 ngày
+0.65(+1.09%)
30 ngày
+3.05(+5.11%)
52 tuần
50.22-63.88
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark