logo

#UPS | Giá cổ phiếu United Parcel Service

#UPS
United Parcel Service, Inc.
Bán
217.51
Mua
217.46
Mở
214.71(+1.26%)
Phạm vi của ngày
213.74-218.31
24 giờ
+2.96(+1.36%)
7 ngày
+15.19(+6.99%)
30 ngày
+45.17(+20.77%)
52 tuần
88.83-218.31
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark