logo

#USDX | Giá cổ phiếu Chỉ số USD

#USDX
US Dollar Index
Bán
90.26
Mua
90.20
Mở
90.85(-0.72%)
Phạm vi của ngày
90.16-90.93
24 giờ
+0.01(+0.01%)
7 ngày
-1.02(-1.13%)
30 ngày
-1.85(-2.05%)
52 tuần
89.18-100.56
Mua
9%
Bán
91%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark