logo

#UTX | Giá cổ phiếu United Technologies Corporation

#UTX
United Technologies Corporation
Bán
85.52
Mua
85.49
Mở
85.49(0.00%)
Phạm vi của ngày
85.49-85.49
24 giờ
0.00(0.00%)
7 ngày
0.00(0.00%)
30 ngày
0.00(0.00%)
52 tuần
85.49-85.49
Mua
0%
Bán
100%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark