logo

#V | Giá cổ phiếu Visa

#V
Visa Inc.
Bán
226.35
Mua
226.25
Mở
227.00(-0.33%)
Phạm vi của ngày
225.25-226.87
24 giờ
-0.89(-0.39%)
7 ngày
-5.40(-2.39%)
30 ngày
-1.10(-0.49%)
52 tuần
179.16-237.43
Mua
75%
Bán
25%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark