logo

#VZ | Giá cổ phiếu Verizon Communications

#VZ
Verizon Communications Inc
Bán
58.73
Mua
58.71
Mở
59.26(-0.94%)
Phạm vi của ngày
58.59-59.05
24 giờ
-0.14(-0.24%)
7 ngày
+1.39(+2.37%)
30 ngày
-0.41(-0.70%)
52 tuần
52.84-61.93
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark