logo

#WDC | Giá cổ phiếu Western Digital Corporation

#WDC
Western Digital Corporation
Bán
71.70
Mua
71.66
Mở
69.54(+2.96%)
Phạm vi của ngày
69.22-71.80
24 giờ
+3.12(+4.35%)
7 ngày
-1.32(-1.84%)
30 ngày
-2.71(-3.78%)
52 tuần
33.50-74.65
Mua
67%
Bán
33%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark