logo

#WFC | Giá cổ phiếu Wells Fargo & Company

#WFC
Wells Fargo & Co.
Bán
47.62
Mua
47.59
Mở
46.97(+1.30%)
Phạm vi của ngày
46.78-47.64
24 giờ
+0.70(+1.47%)
7 ngày
+0.78(+1.64%)
30 ngày
+3.46(+7.27%)
52 tuần
20.75-47.64
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark