logo

#XOM | Giá cổ phiếu Exxon Mobil Corporation

#XOM
ExxonMobil Corporation
Bán
62.47
Mua
62.44
Mở
61.59(+1.36%)
Phạm vi của ngày
60.83-62.44
24 giờ
+1.48(+2.37%)
7 ngày
+4.57(+7.32%)
30 ngày
+5.77(+9.24%)
52 tuần
31.51-62.53
Mua
80%
Bán
20%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark