logo

Cổng giao dịch ngoại hối

XPDUSD
Palladium vs US Dollar
Bán
2934.34
Mua
2924.34
Mở
2942.25(-0.61%)
Phạm vi của ngày
2828.42-2961.01
24 giờ
-58.54(-2.00%)
7 ngày
-37.00(-1.27%)
30 ngày
+248.85(+8.51%)
52 tuần
2023.01-3015.18
Mua
100%
Bán
0%
Phân tích kỹ thuật
Tóm lược-
M5M15M30H1H4D1W1
Đường trung bình động
Chỉ báo kỹ thuật
-buy-sell-
-buy-sell-
Giai đoạn
Đơn giản
có lủy thừa
Làm mịn
Chỉ báo
Giá trị
Tín hiệu
Điểm trục
Khu vực
Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DeMark