logo

FX.co ★ Mẫu #Bitcoin | Tỷ giá tiền điện tử Bitcoin trên ngoại hối

#Bitcoin M5

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M5, #Bitcoin đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô hình này báo hiệu xu hướng giảm hơn nữa trong trường hợp đường biên giới thấp hơn 29297.53 bị vi phạm. Ở đây, lợi nhuận giả định sẽ bằng chiều rộng của mô hình có sẵn là -68348 pip.
2022-05-16

#Bitcoin M5

Đáy đôi
Mô hình Đáy đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M5; đường viền trên là 30292.33; đường viền dưới là 30190.73. Độ rộng của mô hình là 9314 điểm. Trong trường hợp phá vỡ đường viền trên 30292.33, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán trong đó chiều rộng của mô hình sẽ trùng với khoảng cách đến mức chốt lời có thể.
2022-05-16

#Bitcoin M5

Đáy đôi
Mô hình Đáy đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M5. Đặc điểm: mức hỗ trợ 29525.23; mức kháng cự 29744.73; chiều rộng của mô hình 21950 điểm. Nếu mức kháng cự bị phá vỡ, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán với điểm mục tiêu đầu tiên nằm ở khoảng cách 21580 điểm.
2022-05-15

#Bitcoin M5

Đáy đôi
Mô hình Đáy đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M5. Đặc điểm: mức hỗ trợ 29316.58; mức kháng cự 29537.33; chiều rộng của mô hình 22075 điểm. Nếu mức kháng cự bị phá vỡ, một sự thay đổi trong xu hướng có thể được dự đoán với điểm mục tiêu đầu tiên nằm ở khoảng cách 21445 điểm.
2022-05-14

#Bitcoin M5

Đỉnh đôi
Mô hình Đỉnh đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M5. Nó báo hiệu rằng xu hướng đã được thay đổi từ hướng lên thành hướng xuống. Có thể, nếu cơ sở của mô hình 29667.93 bị phá vỡ, chuyển động đi xuống sẽ tiếp tục.
2022-05-13

#Bitcoin M30

Đỉnh đôi
Mô hình Đỉnh đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M30. Nó báo hiệu rằng xu hướng đã được thay đổi từ hướng lên thành hướng xuống. Có thể, nếu cơ sở của mô hình 30095.28 bị phá vỡ, chuyển động đi xuống sẽ tiếp tục.
2022-05-13

#Bitcoin M15

Đỉnh ba
Trên biểu đồ của công cụ giao dịch #Bitcoin M15, mô hình Đỉnh ba báo hiệu sự thay đổi xu hướng đã hình thành. Có thể sau khi hình thành đỉnh thứ ba, giá sẽ cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự 30095.28, nơi mà chúng tôi khuyên nên mở một vị trí giao dịch để bán. Chốt lợi nhuận là hình chiếu của chiều rộng mô hình, là 85480 điểm.
2022-05-13

#Bitcoin M5

Đáy ba
Mô hình Đáy ba đã được hình thành trên biểu đồ của #Bitcoin M5. Các tính năng của mô hình: Đường dưới của mô hình có tọa độ 30425.58 với giới hạn trên là 30425.58/30300.13, hình chiếu của chiều rộng là 28410 điểm. Sự hình thành của mô hình Đáy ba rất có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá vỡ mức kháng cự 30141.48, giá rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động tăng.
2022-05-13

#Bitcoin M5

Đáy đôi
Mô hình Đáy đôi đã được hình thành trên #Bitcoin M5. Sự hình thành này báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng từ dưới lên trên. Tín hiệu là một giao dịch mua nên được mở sau khi ranh giới trên của mô hình 31552.83 bị phá vỡ. Các chuyển động tiếp theo sẽ dựa vào chiều rộng của mô hình hiện tại 31095 điểm.
2022-05-10

#Bitcoin M5

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M5, #Bitcoin đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô tả: Đường biên giới thấp hơn là 30403.28/31221.46 và đường biên giới cao hơn là 31991.02/31221.46. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức -158774 pip. Sự hình thành của mô hình Tam giác Cân Giảm rõ ràng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nói cách khác, nếu kịch bản trở thành sự thật và #Bitcoin vi phạm đường biên giới thấp hơn, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía 31221.
2022-05-09