logo

FX.co ★ Mẫu USDCAD | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và Đô la Canada (CAD) trên thị trường ngoại hối

USDCAD H1

Đáy ba
Mô hình Đáy ba đã được hình thành trên biểu đồ của USDCAD H1. Các tính năng của mô hình: Đường dưới của mô hình có tọa độ 1.2957 với giới hạn trên là 1.2957/1.2929, hình chiếu của chiều rộng là 42 điểm. Sự hình thành của mô hình Đáy ba rất có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá vỡ mức kháng cự 1.2915, giá rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động tăng.
2020-12-03

USDCAD M5

Đỉnh đôi
Mô hình Đỉnh đôi đã được hình thành trên USDCAD M5. Nó báo hiệu rằng xu hướng đã được thay đổi từ hướng lên thành hướng xuống. Có thể, nếu cơ sở của mô hình 1.2922 bị phá vỡ, chuyển động đi xuống sẽ tiếp tục.
2020-12-03

USDCAD M5

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô tả: Đường biên giới thấp hơn là 1.2923/1.2935 và đường biên giới cao hơn là 1.2943/1.2935. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức -20 pip. Sự hình thành của mô hình Tam giác Cân Giảm rõ ràng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nói cách khác, nếu kịch bản trở thành sự thật và USDCAD vi phạm đường biên giới thấp hơn, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía 1.
2020-12-02

USDCAD M5

Đảo đầu và vai
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã hình thành mô hình Đảo đầu và vai. Đỉnh của Đầu được đặt ở 1.2940 trong khi đường trung bình của Cổ được tìm thấy ở 1.2918/1.2936. Sự hình thành của mô hình Đảo đầu và vai rõ ràng báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giảm. Nói cách khác, trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, mức giá USDCAD sẽ hướng tới 1.2955
2020-12-02

USDCAD M15

Đáy ba
Mô hình Đáy ba đã được hình thành trên biểu đồ của USDCAD M15. Các tính năng của mô hình: Đường dưới của mô hình có tọa độ 1.2946 với giới hạn trên là 1.2946/1.2937, hình chiếu của chiều rộng là 17 điểm. Sự hình thành của mô hình Đáy ba rất có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá vỡ mức kháng cự 1.2929, giá rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động tăng.
2020-12-02

USDCAD M5

Hình chữ nhật tăng
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã tạo thành Hình chữ nhật tăng. Mô hình này cho thấy một sự tiếp tục xu hướng. Đường viền trên là 1.2977, đường viền dưới là 1.2966. Tín hiệu có nghĩa là một vị trí mua nên được mở phía trên đường viền trên 1.2977 của Hình chữ nhật tăng.
2020-12-01

USDCAD M5

Đỉnh đôi
Trên biểu đồ USDCAD M5, mô hình đảo chiều Đỉnh đôi đã được hình thành. Đặc điểm: ranh giới trên ở 1.2977; ranh giới dưới ở 1.2968; chiều rộng của mô hình là 9 điểm. Tín hiệu: sự phá vỡ ranh giới dưới sẽ gây ra sự tiếp tục của xu hướng giảm nhắm mục tiêu mức 1.2953.
2020-12-01

USDCAD M30

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M30, USDCAD đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô hình này báo hiệu xu hướng giảm hơn nữa trong trường hợp đường biên giới thấp hơn 1.2971 bị vi phạm. Ở đây, lợi nhuận giả định sẽ bằng chiều rộng của mô hình có sẵn là -28 pip.
2020-11-30

USDCAD H1

Hình chữ nhật giảm
Theo biểu đồ của H1, USDCAD đã tạo thành Hình chữ nhật giảm. Loại mô hình này cho thấy sự tiếp tục xu hướng. Nó bao gồm hai cấp độ: kháng cự 1.3028 - 0.0000 và hỗ trợ 1.2986 – 1.2986. Trong trường hợp mức kháng cự 1.2986 - 1.2986 bị phá vỡ, công cụ có khả năng đi theo xu hướng giảm.
2020-11-27

USDCAD M30

Đỉnh đôi
Mô hình Đỉnh đôi đã được hình thành trên USDCAD M30. Nó báo hiệu rằng xu hướng đã được thay đổi từ hướng lên thành hướng xuống. Có thể, nếu cơ sở của mô hình 1.3008 bị phá vỡ, chuyển động đi xuống sẽ tiếp tục.
2020-11-26