logo

FX.co ★ Mẫu USDCAD | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và Đô la Canada (CAD) trên thị trường ngoại hối

USDCAD M5

Cờ hiệu giảm
Mô hình Cờ hiệu giảm đã được hình thành trên biểu đồ USDCAD M5. Nó báo hiệu tiềm năng tiếp tục của xu hướng hiện tại. Thông số kỹ thuật: đáy của mô hình có tọa độ 1.2120; hình chiếu của chiều cao cột cờ bằng 18 pip. Trong trường hợp giá phá vỡ đáy của mô hình ở 1.2120, xu hướng giảm được dự kiến sẽ tiếp tục cho mức tiếp theo là 1.2105.
2021-05-07

USDCAD M5

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô tả: Đường biên giới thấp hơn là 1.2180/1.2191 và đường biên giới cao hơn là 1.2206/1.2191. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức -26 pip. Sự hình thành của mô hình Tam giác Cân Giảm rõ ràng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nói cách khác, nếu kịch bản trở thành sự thật và USDCAD vi phạm đường biên giới thấp hơn, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía 1.
2021-05-06

USDCAD M5

Đảo đầu và vai
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã tạo ra mô hình Đảo đầu và vai. Đầu được cố định ở 1.2239 trong khi đường trung bình của Cổ được đặt ở 1.2259/1.2256. Sự hình thành của mô hình Đảo đầu và vai rõ ràng cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm. Có nghĩa là trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, mức giá USDCAD sẽ hướng tới 1.2271.
2021-05-06

USDCAD M5

Đáy ba
Mô hình Đáy ba đã được hình thành trên biểu đồ của USDCAD M5. Các tính năng của mô hình: Đường dưới của mô hình có tọa độ 1.2258 với giới hạn trên là 1.2258/1.2256, hình chiếu của chiều rộng là 7 điểm. Sự hình thành của mô hình Đáy ba rất có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ hướng xuống thành hướng lên. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá vỡ mức kháng cự 1.2251, giá rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động tăng.
2021-05-06

USDCAD M5

Đỉnh ba
Mô hình Đỉnh ba đã được hình thành trên biểu đồ của USDCAD M5. Các đặc điểm của mô hình: đường viền có góc tăng dần; đường dưới của mô hình có tọa độ là 1.2270/1.2271 với giới hạn trên là 1.2277/1.2277; hình chiếu của chiều rộng là 7 điểm. Sự hình thành của con số Đỉnh ba rất có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng từ hướng lên thành hướng xuống. Điều này có nghĩa là trong trường hợp phá vỡ mức hỗ trợ 1.2270, giá rất có thể sẽ tiếp tục chuyển động đi xuống.
2021-05-05

USDCAD M5

Đảo đầu và vai
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã tạo ra mô hình Đảo đầu và vai. Đầu được cố định ở 1.2297 trong khi đường trung bình của Cổ được đặt ở 1.2310/1.2308. Sự hình thành của mô hình Đảo đầu và vai rõ ràng cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm. Có nghĩa là trong trường hợp kịch bản này trở thành sự thật, mức giá USDCAD sẽ hướng tới 1.2323.
2021-05-04

USDCAD M5

Hình chữ nhật giảm
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã tạo thành Hình chữ nhật giảm. Loại mô hình này cho thấy sự tiếp tục xu hướng. Nó bao gồm hai cấp độ: kháng cự 1.2310 - 0.0000 và hỗ trợ 1.2302 – 1.2302. Trong trường hợp mức kháng cự 1.2302 - 1.2302 bị phá vỡ, công cụ có khả năng đi theo xu hướng giảm.
2021-05-04

USDCAD M5

Hình chữ nhật tăng
Theo biểu đồ của M5, USDCAD đã hình thành Hình chữ nhật tăng, cái mà là mô hình của sự tiếp tục xu hướng. Mô hình này được chứa trong các đường viền sau: đường viền dưới 1.2292 – 1.2292 và đường viền trên 1.2297 – 1.2297. Trong trường hợp đường viền trên bị phá vỡ, công cụ có khả năng đi theo xu hướng tăng.
2021-05-04

USDCAD M5

Đỉnh đôi
Mô hình đảo chiều Đỉnh đôi đã được hình thành trên USDCAD M5. Đặc điểm: ranh giới trên 1.2297; ranh giới dưới 1.2292; chiều rộng của mô hình là 5 điểm. Các giao dịch bán tốt hơn là được mở bên dưới ranh giới dưới 1.2292 với các chuyển động có thể hướng tới mức 1.2277.
2021-05-04

USDCAD M15

Hình chữ nhật giảm
Theo biểu đồ của M15, USDCAD đã tạo thành Hình chữ nhật giảm. Mô hình này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng. Đường viền trên là 1.2283, đường viền dưới là 1.2266. Tín hiệu có nghĩa là vị trí bán nên được mở sau khi cố định giá dưới đường biên dưới 1.2266 của Hình chữ nhật giảm.
2021-05-03